sielvarta

sielvarta
síelvarta sf. (1) K.Būg(Vl), sielvartà (3a) K, K.Būg(Tlž), Rtr; CII80,152, SC34, Ns1837,2, N, LsB212 žr. sielvartas: Porą valandų pavažinėjęs puikiais Lemano pakraščiais, užmiršau visas Friburgo sielvartas V.Myk-Put. Tau liko dailaus veidelio žmona – jam sielvarta V.Krėv. Norėjau dainelę padainuoti, savo meilės ir sielvartos dainelę Vd. Nė jokio rūpesčio, nė jokios sielvartos apie nieką, tik apie save Blv. Atsiminkite … tų, kurie sielvartas kenčia BbPvŽ13,3.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sielvartauti — sielvartauti, auja, ãvo intr. K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; H, R, N, M, L turėti sielvartą, sielotis: Kitas, kai nėra didelių tragedijų, sielvartauja dėl sudužusio puodo K.Saj. K. Būga daugelyje laiškų sielvartavo, kad Lietuvoje negalįs rasti daugelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sielvartautojas — sielvartautojas, a smob. (1) kas sielvartauja: Tokių sielvartautojų didelius būrius mes turime rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sielvartavimas — sielvartãvimas sm. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ; N → sielvartauti: Ir visi Jokūbo namai pilni pastojo sielvartavimo Bb1Mak1,29 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sielvartingas — sielvartìngas, a adj. (1) K, Rtr; H, R, N, M, L, Ser reiškiantis sielvartą, sukeltas sielvarto: Baudžiavos laikų dainos yra sielvartìngos DŽ. Laimė miršta – palieka skausmas, sielvartinga mirties rauda A.Vencl. Nuogas, grakštus Veneros kūnas, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptūžyti — ×aptū̃žyti tr. KŽ; N sukelti (kam) sielvartą, nerimą: Tūžbą padarau, aptūžiju, baudžiu R23, MŽ29. | refl. KŽ. tūžyti; aptūžyti; ištūžyti; nutūžyti; parsitūžyti; prisitūžyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendrakraujis — bendrakraũjis, ė adj. (2) kuris bendro kraujo: Ismėne, bendrakrauje mano seserie, ar dar žinai Oidipo sielvartą? rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drebulys — 1 drebulỹs sm. (3b) 1. SD47, K raumenų virpėjimas (nuo šalčio, iš baimės ir kt.), virpulys, šiurpulys: Ar drebulỹs tave užpuolė, paėmė, kad drebi visas? J. Mane drebulỹs ima, reikia storiau apsivilkti Trgn. Drebulỹs kad suėmė, dantys tik kals …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geldinti — geldinti, ina, ino caus. gelti 2. ◊ šìrdį geldinti kelti sielvartą: Aš tik nenorėjau tau nieko sakyti, nenorėjau širdies geldinti I.Simon. Kam man šìrdį geldini? Als. Aš tavo širdį geldinsiu, tau gailestį darysiu KlpD77. geldinti; užgeldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”